Anuncios
Publicado en aplikado. Etiquetas: . Leave a Comment »

LA PREZIDANTO DE ĈESPA SIN PREZENTAS

Publicado en ĉespa. Etiquetas: . Leave a Comment »

VENTA DE LIBROS EN ESPERANTO

Iván Máttig C. ofrece vender los libros que están en la lista de más abajo. Si te interesa alguno de ellos, puedes pedirle que lo lleve a la reunión de mañana domingo  en el Dunkin Donuts a la 17.30 (Huéfanos 1016) o llamarlo al fono (02)6079257

ĈINAJ LIBROJ

1.- Verkoj ded Verda Majo.(literatura) $ 5.000.-
2.- Cxina Antologio (1919-1949) $ 7.000.-
3.- Cxina Antologio (1949-1979) $ 7.000.-
4.- KameloSxjandzi. de Laux Sxe  (romano) $ 3.000.-
5.- Cxinaj Mitoj. De Yuan Ke (mitologio) $ 2.000.-
6.- Rakontoj pri Afanti cxinaj rakontoj) $ 2.000.-
7.- Moderna historiob de Cxinio laux temoj $ 3.000.-
8.- Rakontoj pri Medicino kaj Farmakologio $ 2.000.-
9.- Poemoj de Armand Su. (literaturo) $ 1.500.-
10.- Antikvaj cxinaj sciencistoj (scienco) $ 1.500.-
11.- Profilo de Zhou Enlai (politiko) $ 3.500.-
12.- Cxinaj klasikaj Peomoj Ilustritaj $ 3.000.-
13.- Frosdtas Nokto De Bankin (romano) $ 3.500.-
14.- Montara Vilagxo de Cxu Cxan Yek (romano) $ 3.000.-
15.- Kanto de Juneco de Jang mo (romano) $ 2000.-
16.- Qu Yuan de Guo Momo $ 1.500.-
17.- Uxan Guj kaj Li Sxjangsxjang de Li Gxji (epozo) $ 1.500.-
18.- Pri nia Universwo. $ 3.000.-
19.- Speciala Premio (romano) $ 1.000.-
20.- Papilia Fonto (rakontoj) $ 1.000.-
21.- Broza Tigro de Guxo Mojxuxo (historia dramo) $ 3.000.-
22.- Yumeiko Terapio (medicino) $ 3.000.-
23 Cxina Protektaj  Bestoj  de Cxen Sjauxji $ 3.000.-
24.- Pekinaj Vidindajxoj (turismo) $ 9.000.-
25.- Tibeto sur la monda te4gmento (turismo) $ 5.500.-
26.- Vojagxo tra Cxinio (turismo) $ 7.000.-
27.- Kuriozaj Floroj kaj Arboj (botasniko) $ 10.000.-
A L I L A N D A J   L I B R O J
28.- Tiel diris la Majstro de Homberto Rohden (religio) $ 2.000.-
29.- De Francisco el Asizo por Vi deHumberto Leite (religio) $ 8.000.-
30.- Mahatmo Gandhi de Humberto Rohden (biografio) $ 3.000.-
31.- Esperanto kiel <revelacio de Fco. Cándido Xavier (spiritismo) $ 1.000.-
32 Kaj la plej nobla estas amo (spiritismo) $ 1.000.-
33.- Tio okazis inter la jaroj 2000 kaj 3000 % 500.-
34.- Sub la signo de la kolombo de Omraam Mikkael Aivankov $ 1.000.-
35.- La jogxo de nutrado de la sama auxtoro. $ 1.000.-
36 Espero por la Mondo de la sama auxtoro $ 1.000.-
37.- Libro de Romanoj de Vilmos Benczik $ 2.000.-
38.- Pollando de Natalia Swiddzinska (turismo ) $ 500.-
39.- Invito de Viktor Dubron (turismo) $ 500.-
40.- Fabeloj de H:C:Andersen $ 2.000.-
41 Hxristo Botev (poemoj) $ 1.000.-
42.- Sindefendologiaj studoj de Jindrich Novak $ 1.000.-
43.- Kusxanta Tigro de Lili Promet (romano) $ 500.-
44.- Se eliro de J.P.Sartre $ 1.000.-
45.- Bill kaj lazuraj okuloj $ 1.000.-
46.- Koko krias jam de Ferenk Szilagyi  $ 2.000.-
47.- Okupacio de Erni Krusten (romano) $ 800.-
48.- De pagxo al pagxo de Lajos Tárkony $ 1.000.-
49.- Kvaropo de W.Auld,J.S.Dinwodie, J. Francis kaj R. Rosetti $ 2.000.-
50.- La Rompitaj Flugiloj de Gx.Hxalil Gxibran (romano) $ 1.000.-
51.- Nia Hejmo de F.C. Xavier (spiritismo) $ 1.000.-
52.- Filigranoj el luno de Divaldo Franco $ 500.-
53.- Antologio Rozo kaj Glavo (poemoj) $ 4.500.-
54.- Mi estas Pelé de E.A. do Nascimento (biografio) $ 5.000.-
55.- Asxma (rakontoj) $ 1.000.-
56.- La sporta lingvo en Esperanto de T.Ujlaky Nagy $ 1.000.-
57.- La Lastaj estas la Lastaj de Aldo Onorati $ 5.000.-
58.- Sanon de Jaime Scolnik $ 15.000.-
59.- Teatro de Machado de Assis $ 1.000.-

Publicado en Sin categoría. Etiquetas: , , . Leave a Comment »

GOGO, LA TESTUDO

Publicado en Sin categoría. Etiquetas: . Leave a Comment »

NOVEMBRA NUMERO DE ESPERANTO JAM ELŜUTEBLAS

En la retejo UEA.ORG jam estas elŝutebla la PDF-versio de la novembra numero de la revuo Esperanto
La enhavlisto de la nova numero:
* Malferme: 2008: jubileo-jaro, jaro de faro (Ranieri Clerici).
* 1-a DuaViva Universala Kongreso, 6-7 okt 2007 (Anna Löwenstein).
* Radioelsendoj en Esperanto: Novaĵoj pri la E-programoj de publikaj radiostacioj (Gabriela Kosiarska).
* Homaj rajtoj, Zamenhof kaj ni (Probal Dasgupta).
* Instruado: Interlingvistika sesio kaj instruista trejnado en Poznań (Ilona Koutny).
* Silezia Studadsesio de AIS (Jerzy A. Walaszek).
* Funkciuloj de UEA vizitis Bjalistokon (GaKo de UEA).
* UEA invitas prelegi en la Roterdama IKU-sesio.
* Kalendaro 2007-2008.
* Belartaj Konkursoj de UEA en 2008.
* Abontarifoj 2008.
* Anoncetoj.
* Recenzoj:
– Andreas Künzli pri Die neutrale Sprache. Eine politische Geschichte des Esperanto-Weltbundes.
– Paul Gubbins pri Rubriko Esperanto de la tagĵurnalo „Dong-a ilbo“.
– Ed Borsboom pri Historio de Esperanto.
* Laste aperis.
* Malferma Tago.
* Loke-Fake-Persone: Ĉinio (Augusto Casquero). Israelo. Jansen (Atilio Orellana Rojas).
* Oficiala informilo.
* Tra la mondo: La 40-a ILEI-Konferenco (Aurora Bute).
* Nova estraro en Pollando (Andrzej Sochacki).
* Niaj gejunuloj kongresis en Hanojo.
Por elŝuti la numeron bonvolu viziti retpaĝon http://reto.uea.org (unuafojaj venintoj bezonas registriĝi).
La novembra PDF-versio de la revuo Esperanto estas trovebla sub la menuero TEKO – kune kun pluraj antaŭaj numeroj. Junaj membroj trovos tie ankau PDF-versiojn de revuoj TEJO-tutmonde kaj Kontakto.

Publicado en uea. Etiquetas: , . Leave a Comment »

JAMBOREE EN LA RED Y POR EL AIRE

Desde hoy a las 20 horas y hasta el domingo a la misma hora, los miembros del Movimiento Guia y Scouts, se encuentran mundialmente mediante la ayuda de radioaficionados y por equipos computacionales, para intercambiar experiencias sobre escultismo y guidismo; iniciar correspondencia, insignias, pañoletas, libros, etc.
Skolta Esperanto-Ligo (Liga de las Guias y Scouts Esperantistas) también participará principalmente en la red, a objeto de difundir el Idioma Internacional entre los niños, jóvenes y adultos que participan de este movimiento.
Se ha abierto un canal en el servidor de http://www.scoutlink.net donde es posible también encontrar otros idiomas.
Más informaciones acerca de la Liga en http://www.esperanto.org/skolta y visitando el blog de la sección nacional chilena

Publicado en Sin categoría. Etiquetas: , , , , . Leave a Comment »

KOTIZTABELO DE UEA/TEJO POR 2008 (POR ĈILIO)

Información para de los costos de membrecía en UEA/TEJO para el año 2008.
Informoj por membriĝo en UEA/TEJO por la jaro 2008.

Si no posee tarjetas de créditos, puede contactarse con el Delegado Nacional, al celular 99473462.
Se vi ne havas kredit-kartojn, kontaktu la Nacian Peranton al la portebla telefono 99473462.

kategorio priskribo kosto ĉiliaj $
MG Individua Membro kun
Gvidlibro tra la Esperanto Movado
5€ 3.600
Miembro individual con Guía
por el Movimiento Esperantista
MJ(-T) Individua Membro kun
Jarlibro ( k. ĝis 29 jaroj membro de TEJO kun Kontakto sen plia abonpago)
12€ 8.640

Miembro Individual con Anuario ( y hasta
29 años miembro de TEJO con Kontakto sin más pago)

MA(-T) Individua Membro kiel MJ(-T)
plus revuo Esperanto
29€ 20.880
Miembro individual como MJ(-T)
más la revista Esperanto
DM(-T) Dumviva Membro kaj ĝis 29
jaroj ricevas membrecon en TEJO kun Kontakto kaj TEJO TUTMONDE, kaj revuo
Esperanto. Oni pagas nur unufoje.
725€ 522.000
Miembro Vitalicio, recibe
la revista Esperanto; y Kontakto y TEJO TUTMONDE  hasta los 29 años.
Pago único.
DMJ(-T) Dumviva Membro Jarlibro kaj
ĝis 29 jaroj ricevas membrecon en TEJO kun Kontakto kaj TEJO TUTMONDE.Oni
pagas nur unufoje.
300€ 216.000
Miembro Vitalicio con
Anuario, recibe la revista Esperanto, y Kontakto y TEJO TUTMONDE hasta los
29 años. Pago único.
DPat Dumviva Patrono, ricevas la
eldonaĵoj kiel DM plus membreco en Societo Zamenhof.Oni pagas nur unufoje.
7250€ 5.220.000
Miembro Vitalicio, recibe
publicaciones como DM y es miembro de la Sociedad Zamenhof. Pago único
PT Patrono de TEJO, ricevas la
revuon Kontakto kaj aliaj eldonaĵoj de TEJO. Oni pagas ĉiujare.
36€ 25.920
Patrono de TEJO, reciben la
revista Kontakto y otras publicaciones de TEJO. Pago anual.
DPT Dumviva Patrono de TEJO.
Oni pagas nur unufoje. Oni ricevas la eldonaĵojn de PT
900€ 648.000
Patrono vitalicio de TEJO,
pago único. Recibe las publicaciones como PT
SZ Societo Zamenhof. Oni ne
estas membro de UEA. Oni pagas ĉiujare.
58€ 41.760
Sociedad Zamenhof. No se es
miembro de UEA. Pago anual.
SA Simpla Abono al revuo
Esperanto, sen membreco en  UEA
17€ 12.240
Suscripción a la revista
Esperanto, sin membrecía en UEA
Kto Abono al Kontakto, sen
membreco en UEA/TEJO
10€ 7.200
Suscripción a Kontakto sin
membrecá en UEA/TEJO
TT Abono al TEJO TUTMONDE, sen
membreco en TEJO
6€ 4.320
Suscripción a TEJO Tutmonde,
sin membrecía en UEA/TEJO

Aliĝo al UEA /TEJO, uzu ĉi tiun ligon:

http://www.uea.org/alighoj/alighilo.html

Oni povas pagi rekte al UEA per kredit-kartoj uzante ĉi tiun ligon :
https://db.uea.org/alighoj/spagilo.php

Por aboni revuoj, uzu ĉi tiun ligon :

http://www.uea.org/alighoj/revu_abon.html

Se vi jam membris por pli ol du jaroj, kaj estas pli aĝa ol 16 jaroj, iĝu Delegito! Elŝutu la respondilon.

Publicado en uea. Etiquetas: . Leave a Comment »
A %d blogueros les gusta esto: