UEA-KOTIZO POR 2008 | CUOTAS DE UEA 2008

Kategorio Categoría
MG

Membro kun Gvidlibro tra la Esperanto –
Movado
Miembro con Guía por el Movimiento
Esperantista
5 €
MJ – T

Individua membro ĝis 29 jaroj ( ricevas
jarlibron kaj revuo Kontakto )
Miembro Individual hasta los 29 años
(recibe el Anuario y la revista Kontakto )
12 €
MA -T

Individua Membro ( ricevas jarlibron kaj
revuo Esperanto )
Miembro Individual ( recibe el Anuario y la
revista Esperanto
29 €
SA

Simpla Abono al revuo Esperanto Suscripción a la Revista Esperanto, sin ser
miembro en UEA
17 €
Kto

Simpla Abono al Kontakto Suscripción a la Revista Kontakto, sin ser
miembro de TEJO
10 €
SZ

Membro de Societo Zamenhof Miembro de la Sociedad Zamehof 58 €
  • Atentu: ĉiu aliĝo havas kroma kosto je 0.3%, kiu estas aldonita a la
    kotizo mem, pro administraj elspezoj.
  • Atención: cada suscripción tiene un costo adicional de 0.3% que se agrega
    a la cuota misma, por gastos de administración.
Anuncios
Publicado en uea. Etiquetas: , , . Leave a Comment »

100 JAROJ DE ESPERANTO EN KROATIO

Kroata Esperanto-Ligo festas cent jarojn ekde kiam fondiĝis la unua tutŝtata Esperanta organizaĵo en 1908. La maja parto de la festo okazos en la koncertejo kie gastis Universala Kongresa de Esperanto. Al la koncerta festo KEL invitis 1800 zagrebanojn por informi ilin pri historio de Esperanto en Kroatio. La solenaĵo okazos la 26-an de majo 2008.

En la programo reĝisorata de Judita Rey Hudeek partoprenas tuta aro de kunlaborantaj ensembloj kaj aktoroj kaj gvidas ĝin Vida Jerman. Esperantistoj el diversaj lokoj per aŭtaj karavanoj alventuros por partopreni la feston. En novembro okazos scienca parto de la centjara jubileo.

TV kaj radio dediĉis atenton al la evento kaj la urba ĵurnalo Vecernji list publikigis tutpaĝan artikolon sub la Esperantlingva titolo Cent jaroj de Esperanto.

DUA TV-STACIO EN ESPERANTO EKSENDAS!!!

La 2-an de majo en 2008 ĉe la retejo http://www.itvc.pl startis nova projekto: “TV – Esperanto” aŭ “Televido-Esperanto” !

Nia celo estas transdoni gravajn informojn por esperantistoj ne nur el Bjalistoko, la naskiĝurbo de la iniciatinto de la internacia lingvo, sed ankaŭ el aliaj partoj de la mondo, kie delonge la ideo de Esperanto estas konata. Ni elsendos programojn pri esperantistoj, iliaj sukcesoj, kluba agado, kongresoj, renkontoj ktp. Ni prezentos la plej interesajn libroeldonaĵojn, Esperanto-teatrojn, muzikajn ensemblojn, filmojn kaj vizitindajn lokojn.

Ni esperas, ke la projekto iĝos la diskuto-forumo por esperantistoj el la tuta mondo.

Kadre de la elsendoj de “Televido – Esperanto” ni lanĉis konkurson. La konkursajn demandojn vi povos aŭdi en kado de la elsendata programo. Respondojn bonvolu sendi al la redakcia adreso: “esperanto@itvc.pl”

Ni atendas ankaŭ vian personan komenton, kiun vi povas lasi en la retpaĝo de “Televido-Esperanto” sub la monitora ekrano.

Ni planas elsendi novan filmo-kompilaĵon en ĉiu 2-a semajno.

Bonvenon cxe http://www.itvc.pl por rigardi la nunan programon!

Bjalistoka Esperanto-Societo,
PL-15-282 Białystok, ul. Piękna 3, skr. pocz. 67, Pollando.
Retadreso: “redakcja@itvc.pl”

SITIO HACKEADO | Denove hakitaj

El día de ayer hemos recibido una sobrecarga de ataques desde Rusia, que destruyó totalmente las bases de datos de nuestro sitio web. Por ahora se está autodirigiendo al espejo del mismo en wordpress, mientras logramos reactivar el oficial.

Pro forta atako al nia ttt-ejo el Rusio, ni perdis la datumbazojn. Dum, ni klopodas reaktivigi la ttt-ejon,  estos aktiva la spegula ttt-ejo che wordpress.

NOVA ESPERANTA TV-ELSENDO

PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL | UNUA VIRTUALA RENTONTIĜO

El próximo 21 de mayo, entre las 16 y las 18 horas ( 19 – 21 UTC ) , te invitamos a participar en el Primer Encuentro Virtual de Esperantistas de Chile. La participación se podrá hacer en el chat del sitio esperanto.cl, por msn, por skype y hasta por Second Life. Te esperamos.

La venonta 21an de majo, inter la 16 kaj 18 horoj vespere ( 19 – 21 UTC ), ni invitas vin partopreni en la la Unua Virtuala Renkontiĝo de Geesperantistoj de Ĉilio. La partopreno okazos ĉu en la babilejo de esperanto.cl, per msn, per skajpo kaj eĉ per Dua Vivo. Ni atendas vin!!!

LA VERDA SAGO EN LA RETO

La oficiala bulteno de nia Asocio denove aperos, sed ĉi-foje en la reto!!! Jes! Post multe da penado, oni sukcesis skaneigi kelkajn numerojn de La Verda Sago; bultenon, kiun redaktis la tiama junulo Jorge Tachauer kaj la plej aktivaj esperantistoj en la jaroj 1978-1979.

La eroj eblas elŝuti el diversaj ttt-ejoj: gazetejo.org, issuu.com kaj scribd.com

Se vi ne havas la numerojn de La Verda Sago, eblas legi en la reto aŭ elŝuti ilin; aŭ feliĉe havas la mankantajn numerojn, kontkatu nin por vidi ĉu eblas skaneigi ilin kaj fari ilin disponeblaj en la reto por la tutmonda esperantistaro.

A %d blogueros les gusta esto: