Traducciones Colaborativas

Invitamos a participar en traducciones participativas de literatura y canciones chilenas al esperanto, en atención a que no existe nada de aquello en el Idioma Internacional que podamos presentar al mundo esperantista.
Hemos creado dentro de nuestro sitio, un espacio para estas traducciones colaborativas al esperanto, usando la interface de wikis, por lo que los interesados en participar pueden inscribirse y comenzar a colaborar. Rogamos eso sí, solo modificar cuando se quiera mejorar lo ya existente.
El link es el siguiente http://esperanto.cl/doku/doku.php
Agradecemos a todos aquellos que deseen colaborar en esta empresa.

Anuncios
Publicado en aplikado, literatura. Etiquetas: . Leave a Comment »

“LA TREZORO”: FENESTRO AL LA ISLAMA KAJ ARABA KULTURO

La abunda kolekto de proverboj kaj anekdotoj el la araba kaj islama kulturo, trafe titolita La trezoro, kies unua eldono rapide elĉerpiĝis, estas denove haveblas. Ĝis nova korektita versio ĵus aperis kun la sama grafike bela vesto kiel la unua en 2008.

La trezoro estas rikolto de multjara kolektado de Husejn Al-Amily. La materialo estas origine tradukita ĉefe el arabaj fontoj, li skribas en la antaŭparolo. Tamen, pluraj proverboj el Sumero, antikva civilizo en la nuna Irako, kaj el la malsamlanda islama kulturo, ĉefe de afgana, kurda, persa kaj turka originoj, estas aldonitaj. Al-Amily, kiu vivas en Londono, estis aparte kompetenta por kompili la verkon. Li naskiĝis en Irako en 1927 de libana patro kaj iraka patrino kaj kvalifikiĝis universitate pri islamaj kaj arabaj studoj.

La materialon de Al-Amily redaktis Gerrit Berveling, Michael Cayley kaj Renato Corsetti taskite de la Komisiono de UEA pri Meza Oriento kaj Norda Afriko. Laŭ Corsetti temas pri paŝo en la ĝusta direkto de Esperanto kiel ponto-lingvo inter malsamaj civilizoj je monda nivelo, tiom pli bonvena, ĉar pri la arabaj kaj islamaj landoj nuntempe en multaj alte evoluintaj landoj regas pli da kliŝoj ol da konoj.

La trezoro estas 137-paĝa kaj kostas 15,00 eŭrojn. Ekde samtempa mendo de 3 aŭ pli da ekzempleroj la Libroservo de UEA donas rabaton de 1/3. Por la individuaj membroj de UEA validas la membreca rabato de 10% jam ĉe aĉeto de unu ekzemplero. Aldoniĝas sendokostoj.

Venta del Diccionario Lexicon Sopera de Esperanto en Chile

BILDOJ DE LA ESPERANTA LITERATURO: POETO LAJOS TÁRKONY

Lajos Tárkony
“Lia kolektita poemaro estas unu el la ĉefaj libroj, kiuj ankoraŭ mankas al ni.” Tiel deklaris William AULD, la redaktinto de la unua eldono (1958) de “Esperanta Antologio”(1) , pri la poeto, kiun mi nun prezentas al vi. Ses jarojn poste ja aperis tiu longe atendata libro, ducent paĝoj da zorge rafinita(2) poezio. Tiam estis pasintaj kvardek jaroj, de kiam Lajos TÁRKONY debutis (3) sur la revuo “Literatura Mondo“.

Lajos TÁRKONY naskiĝis en Budapeŝto en 1902, kaj tie li loĝis dum sia tuta vivo. Lia familia nomo estis Totsche, kaj antaŭ la dua mondmilito liaj verkoj aperis sub tiu nomo. Li lernis Esperanton kiel 17-jarulo kaj baldaŭ okupis sin pri tradukoj el la hungara. En 1924 li debutis kiel recenzisto(4) en Literatura Mondo, kies kunredaktoro li poste fariĝis en tiu “kverelanta (5), repaciĝa kara kamarada (6) rondo”, kiel li diras en unu el siaj poemoj aludante (7) al siaj kolegoj(8) en la redakcio. Sur la paĝoj de tiu plej fama el Esperantaj kultur-revuoj Tárkony baldaŭ fariĝis unu el niaj plej sagacaj (9) kritikistoj, efektive oni povas rigardi lin la fondinto de serioza literatura kritiko en Esperanto. Liaj studoj de la ĉefaj Esperanto-verkistoj tiutempaj havas daŭran valoron. Tiuj aperis libro-forme sub la titolo “De Paĝo al paĝo” ( 1932, reeldono 1976).

La kritikaj artikoloj kaj studoj de Tárkony estas ĉiel atentindaj, sed tamen lia nomo unuavice ligiĝas al lia origininala poezio (10). Kelkaj liaj poemoj aperis en la kolekto “Dekdu Poetoj” (1934), sed estis kun lia granda poenkolekto”Soifo” (1964), ke li estis plene taksebla kiel grava poeto.

Tiu libro havas apartan pozicion (11) en la originala poezio de Esperanto en multaj rilatoj. Ĝi prezentas la tutan vivon de homo, kiu ĉiam estis fidela al siaj intimaj (12) sentoj kaj kuraĝis esprimi ilin en tia sincera maniero, kia distingas profunde personan poezion. La titolo Soifo bone servas kiel unuvorta karakterizaĵo de lia multfaceta(13) personeco, sopiro al la variaj donoj de la vivo, arto, belo kaj vero.

Tamen, laŭ informoj, lia ekstera vivo ŝajne ne estis multeventa (14). Li estis ŝtatoficisto, profesio (15) kiu verŝajne ne donis al li multan varion. Plendoj estas tamen maloftaj, kvankam multaj havas ja melankolian (16) tonon. arta kunludo de objektivaj observoj kaj subjektivaj komparoj kreas surpizajn bildojn en multaj poemoj, ekzemple en la jena poemeto, titolita La Nubo, verkita laŭ la japana versoformo tankao:

Nubo sur monto

sidigis, gasto teda,

kaj per pluvgutoj

ĝi klaĉas (17) monotone (18)

ĝis enuiĝ’ osceda (19)

La poemlibro de Tárkony enhavas kelkajn ampoemojn, plejparte rezignacie (20) melankoliajn (21). Lia amo al Esperanto estis tamen la plej fidela, la plej konsola. En la poemo Esperanto li taksas la valoron, kiun tiu amata lingvo havas por li dum la militaj jaroj:

Sub peza, sufoka (22) milita atmosfero,

en mia minacata ermito (23) -ĉelo,

en kreskanta , subprema izolo,

via petola ludo rima,

via nesuperebla klaro esprima,

via serafe (24) pura, superba (25) simbolo

estas mia sola konsolo.

Lajos Tárkony mortis en 1978. Li fermis sian solan poemlibron per poemo titolita Noktiĝo . Dekvar jaroj pasis interĝia apero kaj lia morto, tamen oni sentas la finon en ĝiaj lastaj vortoj:

Al florodor’ miksigaĝ

nuanco (26) velka,

supre ĉiel’ brilnajla:

kovrilo ĉerka.

La poezio de Tarkony kaj liaj kritikaj verkoj kaj tradukoj, apartenas al la plej belaj kreaĵoj de pure esperantisma kulturo.
1. antologio = kolekto de belliteraturaj verkoj | 2. rafinita = arte altkvalita | 3 debuti= unuan fojon elpaŝi antaŭ publiko | 4 recenzi = fari mallongan kritikan raporton pri verko | 5 kvereli = kolere malkonsenti | 6 kamarado = amika, reciproke respekta | 7 aludi= ne rekte mencii | 8 kunlaborantoj | 9 lerte saĝa | 10 arto poeta | 11 ĉi tie, lokon kiun okupas lia verkaro | 12 plej prokisma al la koro | 13 multflanka | 14 evento= okazaĵo | 15 salajro-dono faklaboro | 16 malĝoj-humoran | 17 sen-pri-pense parolaĉas | 18 unu-tone | 19 oscedi = malrapide eligi aeron tra la buŝo pro enuo aŭ dormemo | 20 kun ne-kredo pri sukceso | 21 plenajn de malĝojo | 22 mortiga pro aero-manko | 23 solulo, vivanta for de homoj | 24 serafo = anĝelo de plej alta rango | 25 tre belega | 26 apenaŭ videbla diferenco
A %d blogueros les gusta esto: