PRI ĈESPA

lin12

Niaj Celoj

La celoj de nia Asocio estas definitaj en ĝiaj statutoj, aprobitaj per Suprema Dekreto, kiu donis juran personecon al nia institucio. Ili estas:

 • Disvastigi la uzadon de la Internacia Lingvo Esperanto,

 • Agadi por la solvo de la lingva problemo en internaciaj rilatoj kaj faciligi la internacian komunikadon,

 • Plifaciligi la ĉiuspecajn spiritajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj, malgraŭ diferencoj de nacieco,raso, sekso, religio, politiko aŭ lingvo,

 • Kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidaro, kaj disvolvi ĉe ili la komprenon kaj estimon por aliaj popoloj,

 • Kapabligi homojn kiel instruantoj pri la Internacia Lingvo,

 • Disvolvigi kaj praktikadi la homajn rajtojn kiel diritaj en la Deklaracio de la Homaj Rajtoj de la

 • Unuiĝintaj Nacioj ene de nia komunumo.

NIA HISTORIO

Nia historio komenciĝis en la jaro 1900 kiam S-ro Aŭgusto Biaut ekinstruis Esperanton.
Poste, S-ro Enrique Sepúveda Cuadra, blindula instruisto, kiu lernis Esperanton en 1902, fondis la Societon Esperantistan de Ĉilio, la 17an de julio de 1903, kaj eldonis revuon oktobre la saman jaron.
En la jaro 1907-1908 fondiĝis la Societo Patrina Esperantista de Ĉilio. En jaro 1910, kiel maniero festadi la Centjariĝo de Sendependeco de nia lando, oni kunveniĝis la unuan fojon : la Unua Landa Renkontiĝo. Ekde tiam kaj ĝis meze de la 1950aj jaroj, oni perdis ĉiajn spurojn de nia movado, ĉar ne ekzistas tegmenta nacia organizo, kiu povus kunvenigi la esperantistoj ĉiliaj.

Je la fino de la 1950aj jaroj, oni okazigis kursojn ĉe la Fakultato pri Belletroj el la Ĉilia Universitato ” nuntempa Metropolitana Universitato pri la Edukaj Sciencoj” kaj tio daŭrios ĝis septembro 1973.

Kelkaj el la ĉeestintoj al tiuj kursoj, kaj kelkaj perkorespondaj lernantoj kunvenigis en la ĉefurbo Santiago de Chile por vivdoni la Ĉilian Esperanto-Asocion (ĈEspA) en 1977, kiu eniris al UEA la sekvan jaron. Ekde tiam oni jam okazigis 6 Naciajn Renkontiĝojn en Valdivia (1987), Santiago (1989, 1990 kaj 2001), kaj ekde 1999 ni kunvenas jare. Malgraŭ la malfacilaĵoj, nia Asocio iom-post-iom progresas kaj septembre de 1995 ni sukcesis akiri juran agnoskiĝon far la Ŝtato.

En ĝia tuta historio, Ĉilia Esperanto-Asocio havis nur unu oficialan bultenon nomita “La Verda Sago”, el kiu ni disponigos kelkajn artikolojn en la reto. Krome, ekzistis inform-letero redaktita de Iván Mãttig. Nun ni komencis reeldoni rete la unuan esperantan bultenon en Ĉilio, kies nomo estas Ĉilio Esperantista; ĝi estos ekde nun nia reta informilo.

Nia Asocio havas kursojn por lerni la Internacian Lingvon Esperanton, kaj de tempo-al-tempo okazigas ĉeestajn kursojn en diversaj urboj tra la lando.

ĈespA daŭre bonvenigas novajn membrojn, kaj ni elkore invitas vin iĝi membro de ĈespA; kaj se vi ne volas membriĝi ni dankos vian emon kunlabori kun ni en la disvastigo kaj propagando pri Esperanto.

Se antaŭ ol membriĝi deziras kontakti nin kaj enketi, bv. turni vin al la lokaj reprezentantoj de Ĉespa en via regiono. Se vi jam decidis membriĝi uzu la registrilon.


registrate

NIA STRUKTURO

Dum la Kvara Landa Renkontiĝo en Curico (1999), oni decidis reorganizi la Asocion laŭ la administrativaj regionoj nun ekzistantaj en Ĉilio. Do, oni elektis regionajn kunordigantoj en tiuj regionoj kie ni jam havas geesperantistojn, kaj ili devos prizorgi la apudajn regionojn,kaj disvatigi Esperanton. Naciskale la Centra Oficejo helpos en la disvatiĝo per flugfolioj, kursoj ktp. Se en via regiono ne ekzistas kunordiganto, ni elkore petas vin engaĝiĝi kaj preni tiun postenon. La Regionaj Kunordigantoj estas:

REGIONO DE ARIKO KAJ PARINAKOTO

 • Ariko

REGIONO DE TARAPAKAO

 • Ikiko

REGIONO DE ANTOFAGASTO

 • Antofagasta

REGIONO DE KOKIMBO

 • La Sereno

REGIONO DE VALPARAISO

 • Viña del Mar
 • Valparaíso

REGIONO METROPOLITANA

 • Santiago. Turnu vin al Daniel Muñoz, cel. 85270069

REGIONO DE 0HIGGINSO

 • Rancagua. Turnu vin al Daniel Carrasco, cel. 94635672

REGION DE LA MAŬLO

 • Curicó. Turnu vin al Héctor Campos. cel. 99473462 Kunvenoj kaj Kursoj merkrede je la 19.30 a 20.30

REGIONO DE LA BIO-BIO

 • Concepción
 • Talcahuano

REGIONO DE LA ARAŬCANIO

 • Temuco

REGIONO DE LA RIVEROJ

 • Valdivia. Turnu vin al Marcos Salas je la telefono 236085

REGIONO DE LA LAKOJ

 • Osorno
 • Puerto Montt. Turnu vin al José Antonio Vergara, al cel. 94521017 ó 94094751

REGIONO DE AJSENO

 • ne ekzistas ankoraŭ

REGIONO DE MAGALANESO KAJ LA ANTARTIKO ĈILIA

 • ne ekzistas ankoraŭ

Se Vi deziras helpi nin en la disvastigo de Esperanto en via regiono, ni elkore invitas vin turni al ni ĉe la adreso de la asocio aŭ sendi poŝton al esperanto.chile(ĉe)gmail.com

estraro

Presidente / Prezidanto :
Héctor Campos

Secretario General / Ĝenerala
Sekretario: Daniel Muñoz

Tesorero / Kasisto: Daniel
Carrasco

Director de Juventud /
Estrarano pri Juneco : Leonardo Varas

Director de Enseñanza /
Estrarno pri Instruado : Iván Mättig


UEA-DELEGITOJ

CURICÓ

 • Héctor Campos Grez, cel 99473462 – tel (75) 221315 – (75) 315377 – (75) 320412

LOS ANGELES

 • Padre Valerio Casado , Casilla D-9, Los Ángeles

PUERTO MONTT

 • José Antonio Vergara, tel (65) 256660

SANTIAGO

 • Iván Mättig Catalan, tel (2)6079257

 • Jorge Tachauer, tel (2) 2773783

 • Daniel Muñoz
Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: