Campamento de Verano 2015

2015 tendrá nuevamente su campamento esperantista de verano. Recuerda inscribirte y reservar desde ya el fin de semana de 21 al 23 de febrero.
2105 denove havos someran esperanto-tendaron. Memoru aliĝi al ĝi kaj rezervu la semajnfinon (21 ĝis 23 de februaro 2015 ).

Anuncios

Invitación a participar en Krokoloko

Los integrantes del Grupo Krokoloko han  invitado a participar en él. Para quienes no conocen lo que es, se trata de un grupo de esperantistas que se juntan a aprender y a practicar el idioma Esperanto con el fin de entretenerse y aportar al movimiento tanto en Chile como fuera del país. La idea es poder revivir este grupo durante este año para seguir aprendiendo y realizando algunas locuras relacionadas con el idioma. Todos pueden participar, no importa la edad ni el nivel que tengan de dominio de Esperanto, ni el lugar donde se encuentren (gracias a San Internet), justamente la gracia es que juntos aprendamos y vayamos mejorando nuestro nivel sin mayores preocupaciones.

Pronto esperamos nuevamente tener arriba nuestra web, con los podcasts y artículos anteriores, así conocen un poco más de lo que hemos hecho.

Favor, quienes se interesen en participar contactarnos a los siguientes correos electrónicos: aconejera(a)gmail.com y profesofia(a)gmail.com

1600 palabras listas !!! Diccionario On-line Esperanto-Español con Ejemplos

Desde el año  2007 a la fecha, el blog  Vortoj en Esperanto ha publicado más de 1.600 palabras en esperanto, con sus respectivas correspondencias al español, y con el uso de esas mismas palabras en frases de uso común en ambos idiomas.Las palabras en esperanto son proveídas por el sitio para aprender Esperanto llamado lernu.net que permite estudiar el idioma internacional esperanto en forma gratuita; y dos esperantistas chilenos traducen y revisan las traducciones efectuadas al español. Este sistema ayudado por una buscador del mismo sitio permiten que funcione como un diccionario bidireccional esperanto-español-esperanto.

“Por estas cosas de la vida, hemos recibido muchas felicitaciones porque ha permitido a personas que no hablan esperanto, comenzar a aprenderlo; y a quienes no hablan español empezar a descubrirlo” señala Héctor Campos, quien comenzó el proyecto de este blog; luego comenzó a ayudarle Mario Aguilera Vergara (Antofagasta). De entonces, Mario hace las traducciones, y yo corrijo las mismas y a veces arreglo la presentación del sitio para que haya una unidad”.
Si aun no has visitado el sitio, te recomendamos que lo hagas!!

Practica Esperanto por MSN

Por favor quienes deseen participar en un grupo de msn para chatear en o sobre el esperanto, envíen un mail a Esperanto-Chile@groups.live.com o visiten el link https://groups.live.com/Esperanto-Chile/
En el mismo lugar pondremos diccionarios, cursos, y revistas en esperanto para descargar y compartir.

Ne atendu!!

Jen kanzono kreita de Sofia, membro de la teamo de krokoloko.cl.
Y aqui la canción creada por Sofía, miembro del equipo de krokoloko.cl
La versión en español se encuentra aqui youtube

Jam ne estas tempo de apartigoj
La homoj ne volas pli da milito
Ĉuj homoj havas nur unu teron
Ni devas ŝanĝi, ĝi estas la afero!

Estu la ŝanĝo kiun vi volas vidi
Estu la ŝanĝo kiun vi volas vivi
Ne atendu, ne atendu!
La plej bona tempo estas hodiaŭ

Se vi ne estas solvo
Vi estas la problemo
Fari aŭ ne fari ne estas dilemo
Infanoj mortante kaŭzas min koleron
Ni devas ŝanĝi ĝi estas la afero!

MAZI EN GONDOLANDO EN YOUTUBE

La serie “Mazi en Gondolando” ahora está disponible en su totalidad en el portal youtube.
Esta es la versión del curso de la BBC para aprender inglés, pero realizada para aprender esperanto, y con las mejores voces y pronunciación.
Te invitamos a verlas

BILDOJ DE LA ESPERANTA LITERATURO: POETO LAJOS TÁRKONY

Lajos Tárkony
“Lia kolektita poemaro estas unu el la ĉefaj libroj, kiuj ankoraŭ mankas al ni.” Tiel deklaris William AULD, la redaktinto de la unua eldono (1958) de “Esperanta Antologio”(1) , pri la poeto, kiun mi nun prezentas al vi. Ses jarojn poste ja aperis tiu longe atendata libro, ducent paĝoj da zorge rafinita(2) poezio. Tiam estis pasintaj kvardek jaroj, de kiam Lajos TÁRKONY debutis (3) sur la revuo “Literatura Mondo“.

Lajos TÁRKONY naskiĝis en Budapeŝto en 1902, kaj tie li loĝis dum sia tuta vivo. Lia familia nomo estis Totsche, kaj antaŭ la dua mondmilito liaj verkoj aperis sub tiu nomo. Li lernis Esperanton kiel 17-jarulo kaj baldaŭ okupis sin pri tradukoj el la hungara. En 1924 li debutis kiel recenzisto(4) en Literatura Mondo, kies kunredaktoro li poste fariĝis en tiu “kverelanta (5), repaciĝa kara kamarada (6) rondo”, kiel li diras en unu el siaj poemoj aludante (7) al siaj kolegoj(8) en la redakcio. Sur la paĝoj de tiu plej fama el Esperantaj kultur-revuoj Tárkony baldaŭ fariĝis unu el niaj plej sagacaj (9) kritikistoj, efektive oni povas rigardi lin la fondinto de serioza literatura kritiko en Esperanto. Liaj studoj de la ĉefaj Esperanto-verkistoj tiutempaj havas daŭran valoron. Tiuj aperis libro-forme sub la titolo “De Paĝo al paĝo” ( 1932, reeldono 1976).

La kritikaj artikoloj kaj studoj de Tárkony estas ĉiel atentindaj, sed tamen lia nomo unuavice ligiĝas al lia origininala poezio (10). Kelkaj liaj poemoj aperis en la kolekto “Dekdu Poetoj” (1934), sed estis kun lia granda poenkolekto”Soifo” (1964), ke li estis plene taksebla kiel grava poeto.

Tiu libro havas apartan pozicion (11) en la originala poezio de Esperanto en multaj rilatoj. Ĝi prezentas la tutan vivon de homo, kiu ĉiam estis fidela al siaj intimaj (12) sentoj kaj kuraĝis esprimi ilin en tia sincera maniero, kia distingas profunde personan poezion. La titolo Soifo bone servas kiel unuvorta karakterizaĵo de lia multfaceta(13) personeco, sopiro al la variaj donoj de la vivo, arto, belo kaj vero.

Tamen, laŭ informoj, lia ekstera vivo ŝajne ne estis multeventa (14). Li estis ŝtatoficisto, profesio (15) kiu verŝajne ne donis al li multan varion. Plendoj estas tamen maloftaj, kvankam multaj havas ja melankolian (16) tonon. arta kunludo de objektivaj observoj kaj subjektivaj komparoj kreas surpizajn bildojn en multaj poemoj, ekzemple en la jena poemeto, titolita La Nubo, verkita laŭ la japana versoformo tankao:

Nubo sur monto

sidigis, gasto teda,

kaj per pluvgutoj

ĝi klaĉas (17) monotone (18)

ĝis enuiĝ’ osceda (19)

La poemlibro de Tárkony enhavas kelkajn ampoemojn, plejparte rezignacie (20) melankoliajn (21). Lia amo al Esperanto estis tamen la plej fidela, la plej konsola. En la poemo Esperanto li taksas la valoron, kiun tiu amata lingvo havas por li dum la militaj jaroj:

Sub peza, sufoka (22) milita atmosfero,

en mia minacata ermito (23) -ĉelo,

en kreskanta , subprema izolo,

via petola ludo rima,

via nesuperebla klaro esprima,

via serafe (24) pura, superba (25) simbolo

estas mia sola konsolo.

Lajos Tárkony mortis en 1978. Li fermis sian solan poemlibron per poemo titolita Noktiĝo . Dekvar jaroj pasis interĝia apero kaj lia morto, tamen oni sentas la finon en ĝiaj lastaj vortoj:

Al florodor’ miksigaĝ

nuanco (26) velka,

supre ĉiel’ brilnajla:

kovrilo ĉerka.

La poezio de Tarkony kaj liaj kritikaj verkoj kaj tradukoj, apartenas al la plej belaj kreaĵoj de pure esperantisma kulturo.
1. antologio = kolekto de belliteraturaj verkoj | 2. rafinita = arte altkvalita | 3 debuti= unuan fojon elpaŝi antaŭ publiko | 4 recenzi = fari mallongan kritikan raporton pri verko | 5 kvereli = kolere malkonsenti | 6 kamarado = amika, reciproke respekta | 7 aludi= ne rekte mencii | 8 kunlaborantoj | 9 lerte saĝa | 10 arto poeta | 11 ĉi tie, lokon kiun okupas lia verkaro | 12 plej prokisma al la koro | 13 multflanka | 14 evento= okazaĵo | 15 salajro-dono faklaboro | 16 malĝoj-humoran | 17 sen-pri-pense parolaĉas | 18 unu-tone | 19 oscedi = malrapide eligi aeron tra la buŝo pro enuo aŭ dormemo | 20 kun ne-kredo pri sukceso | 21 plenajn de malĝojo | 22 mortiga pro aero-manko | 23 solulo, vivanta for de homoj | 24 serafo = anĝelo de plej alta rango | 25 tre belega | 26 apenaŭ videbla diferenco
A %d blogueros les gusta esto: